Η κουκουβάγια του WE GO GREEN παρούσα και στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζοντας την αξία και τη σημασία του προγράμματος WE GO GREEN για τη σχολική κοινότητα, υιοθετεί και υλοποιεί για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα WE GO GREEN/ΑΘΗΝΑ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τον 1ο μεγάλο σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στις 14 Ιανουαρίου 2019.