Ολοκλήρωση των σχολικών διαγωνισμων WE GO GREEN 2018 – 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο σχολικοί διαγωνισμοί για το έτος 2018-2019 στους Δήμους Αμαρουσίου και Αθηναίων.

Το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών για την ανακύκλωση παραμένει ψηλά, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή των μαθητών.

Στα δύο ενεργά προγράμματα, συμμετείχαν 61 σχολεία με 11.517 μαθητές που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 50.608KG ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Μέσω του προγράμματος, τα σχολεία που βραβεύτηκαν έλαβαν δώρα συνολικής αξίας 19.000€ σε σχολικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση και την διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου.

Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν είχαν απτά αποτελέσματα, όχι μονάχα στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά πρωτίστως στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ.

Το θετικό αυτό κλιμα ενισχύει, ακόμη περισσότερο, την προσπάθεια μας για την ανάπτυξη επιπλέον δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τόσο των παιδιών, όσο και του ενήλικου πληθυσμού.

Η μικρή θερινή ανάπαυλα από την ανάπτυξη δράσεων, δε σημαίνει επανάπαυση από την καθημερινή πράξη για ένα καλύτερο, υγιές περιβάλλον μέσω του σωστού τρόπου ανακύκλωσης.

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, με περισσότερες δράσεις, για τον Σεπτέμβριο.