Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Στο πρόγραμμα WE GO GREEN μπορούν να συμμετέχουν:

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Δημόσιοι Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Οργανισμοί
  • Ιδιωτικές Εταιρείες

Μέτοχος και κοινωνός του προγράμματος WE GO GREEN μπορεί να καταστεί ο καθένας, παραμένοντας ο ίδιος ενήμερος και ενεργός υποστηρικτής της ανακύκλωσης και προωθώντας την κεντρική ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, της σωστής διαχείρισης των υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και την περιβαλλοντική συνείδηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας ...