Δράσεις

Για Παιδιά

Με συναίσθηση ότι τα παιδιά αποτελούν τους πλέον ανοιχτούς δέκτες και πομπούς νέων μηνυμάτων και ιδεών, αλλά και τους πολίτες του αύριο, το WE GO GREEN συμπεριλαμβάνει στις δράσεις του θέματα για παιδιά και νέους.

Σχολικοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Μεταξύ Σχολείων

Ο Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης μεταξύ σχολείων απευθύνεται στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την κινητοποίησή τους για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης στα σχολεία.

Μέσα από τον Διαγωνισμό επιδιώκεται ταυτόχρονα η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας.

Η συμμετοχή των παιδιών επιβραβεύεται, πρωτίστως μέσα από την κατανόηση της συμβολής τους στην ανακύκλωση, αλλά και με πλούσια βραβεία που διεκδικούν για το σχολείο τους, καθώς και με αναμνηστικά δώρα για τα ίδια.

Σχολικός Διαγωνισμός Μεταξύ Μαθητών

Οι Σχολικοί Διαγωνισμοί μεταξύ μαθητών είναι διαγωνισμοί έκφρασης (ζωγραφικής, φωτογραφίας, τεχνολογικής κατασκευής, έκθεσης) που απευθύνονται σε μαθητές του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου και έχουν στόχο μέσα από το επιλεγμένο μέσο έκφρασης να παρακινήσουν τους μαθητές να προβληματιστούν και να διαμορφώσουν άποψη γύρω από το ζήτημα της ανακύκλωσης.

Ενεργοποιώντας τη δημιουργική έκφραση, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα στοιχεία της προσωπικότητας τους και να αντιληφθούν τη σημασία της έμπρακτης εφαρμογής της ανακύκλωσης για τη ζωή τους, και ιδιαίτερα όταν γίνεται σωστά.

Η συμμετοχή τους επιβραβεύεται μέσα από πλούσια βραβεία.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επισκέψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης ΑΗΗΕ της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ

Από το μηδέν των υλικών, στη συνύπαρξή τους σε μία συσκευή και από εκεί στην αποσύνθεσή τους για τη δημιουργία άλλων αντικειμένων. Μία περιήγηση στον άγνωστο και μαγικό κόσμο της βιομηχανίας ανακύκλωσης, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία της επαφής με το βιομηχανικό χώρο και μπορούν να ταξιδέψουν στο εσωτερικό των Ηλεκτρικών Συσκευών και να βιώσουν την ανάστροφη διαδικασία της κατασκευής τους.

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επισκέψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης ΑΗΗΕ της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ, θυγατρικής της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, στο οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να βιώσουν βήμα-βήμα τη διαδικασία ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), καθώς και να ενημερωθούν από τον περιβαλλοντολόγο της εταιρείας για τα οφέλη από την ανακύκλωσή τους.

Οι επισκέψεις γίνονται με προγραμματισμένο ραντεβού δύο φορές την εβδομάδα. Το εργοστάσιο μπορεί να υποδεχτεί μέχρι 50 παιδιά και η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 60 λεπτά περίπου.