Δράσεις

Για Ενήλικες

Κεντρικός στόχος του προγράμματος WE GO GREEN είναι να περάσει το μήνυμα για τη σημασία της σωστής ανακύκλωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ενηλίκων.

Το πιο σημαντικό «εργαλείο» για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση, ώστε, μέσα από τη βελτίωση της γνώσης να οδηγήσουν τους ενήλικες στην κατάργηση αρνητικών στερεοτύπων, το μετασχηματισμό απόψεων και τη συνειδητή αλλαγή στάσης απέναντι στο θεσμό της ανακύκλωσης.

Εξ ίσου σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση για τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών με λανθασμένους τρόπους και πρακτικές.

Στην κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσονται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό, σε ημερίδες και εκθέσεις σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.