Ενεργά Προγράμματα

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ευαισθητοποιημένος σε θέματα ανακύκλωσης, αποτελεί τον πρώτο φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα WE GO GREEN, εφαρμόζοντας δράσεις τόσο για τους μαθητές, όσο και για τον ευρύτερο πληθυσμό των δημοτών. Ακολούθησε το σύνδεσμο για να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα WE GO GREEN στο Δήμο Αμαρουσίου.